2017

NN br. 1/17 od 2.1.2017.  Pravilnik o porezu na dohodak

NN br. 1/17 od 2.1.2017. Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN br. 4/17 od 13.1.2017. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN br. 4/17 od 13.1.2017. Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

NN br. 5/17 od 18.1.2017. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN br. 5/17 od 18.1.2017. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

NN br. 6/17 od 20.1.2017. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 6/17 od 20.1.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 6/17 od 20.1.2017. Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2016. godine

NN br. 6/17 od 20.1.2017. Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2016. godine

NN br. 8/17 od 27.1.2017. Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski mlinci« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN br. 9/17 od 1.9.2017. Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN br. 10/17 od 3.2.2017. Pravilnik o porezu na dohodak

NN br. 10/17 od 6.2.2017. Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini

NN br. 13/17 od 10.2.2017. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN br. 15/17 od 17.2.2017. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja

NN br. 16/17 od 22.2.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje

NN br. 16/17 od 22.2.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«

NN br. 16/17 od 22.2.2017. Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

NN br. 19/17 od 3.3.2017. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 19/17 od 3.3.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

NN br. 19/17 od 3.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN br. 20/17 od 8.3.2017 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN br. 201/17 od 8.3.2017. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra šumskih sjemenskih objekata

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

NN br. 24/17 od 17.3.2017. Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

NN br. 24/17 od 17.3.2017. Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 24/17 od 17.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

NN br. 24/17 od 17.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

NN br. 24/17 od 17.3.2017.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN br. 25/17 od 20.3.2017. Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN br. 25/17 od 20.3.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

NN br. 26/17 od 22.3.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN br. 27/17 od 24.3.2017. Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

NN br. 27/17 od 24.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 27/17 od 24.3.2017. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN br. 28/17 od 29.3.2017. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

NN br. 28/17 od 29.3.2017. Ispravak Pravilnika o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 33/17 od 7.4.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 37/14.4.2017. Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 40/26.4.2017. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN br. 40/26.4.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 41/27.4.2017. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

NN br. 42/28.4.2017. Izmjene Liste tradicionalnih izraza za vino

NN br. 43/3.5.2017.  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN br 45/10.5.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 46/12.5.2017.  Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 46/12.5.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 46/12.5.2017. Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 47/17.5.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o medu

NN br. 49/24.5.2017. Popis ovlaštenih laboratorija

NN br. 49/24.5.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN br. 49/24.5.2017. Ispravak Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

NN br. 50/26.5.2017. Pravilnik o provedbi Š kolske sheme

NN br. 51/31.5.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potprore u okviru Mjere III.1. »Pripremna potpora«

NN br. 51/31.5.2017. Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorĂ©e MLO)

NN br. 53/7.6.2017. Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.)

NN br. 57/14.6.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

NN br. 57/14.6.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

NN br. 57/14.6.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN br. 57/14.6.2017. Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika

NN br. 60/23.6.2017.  II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

NN br. 64/5.7.2017. Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima

NN br. 64/5.7.2017. Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine

NN br. 64/5.7.2017. Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

NN br. 64/5.7.2017. Lista zemljopisnih oznaka

NN br. 65/7.7.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 67/12.7.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

NN br. 69/14.7.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 69/14.7.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN br. 69/14.7.2017. Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

NN br. 70/19.7.2017. Zakon o izmjeni Zakona o udrugama

NN br. 72/21.7.2017. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju

NN br. 73/26.7.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 73/26.7.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 73/26.7.2017. Naredba o izmjeni Naredbe o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

NN br. 73/26.7.2017. Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

NN br. 74/28.7.2017. Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 74/28.7.2017. Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinski klipič« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN br. 76/2.8.2017. Rješenje o imenovanju članova i zamjenskog člana Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o poljoprivredi u području tržišnih standarda za voće i povrće, banane te sustava certifikacije u sektoru hmelja

NN br. 77/4.8.2017. Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

NN br. 77/4.8.2017. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 79/11.8.2017. Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze

NN br. 79/11.8.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

NN br. 79/11.8.2017.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja  

NN br. 79/11.8.2017. Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

NN br. 93/15.9.2017. Ispravak Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

NN br.98/4.10.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Š kolske sheme

NN br. 99/6.10.2017. Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »Poljoprivrednici«

NN br. 101/12.10.2017. Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 101/12.10.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 102/18.10.2017. Zakon o zaštiti životinja

NN br. 112/17.11.2017. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 114/22.11.2017. Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta

NN br. 114/22.11.2017. Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta

NN br. 116/24.11.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN br. 117/29.11.2017. Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

NN br. 117/29.11.2017. Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 117/29.11.2017. Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

NN br. 117/29.11.2017. Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN br. 121/6.12.2017. Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

NN br. 125/15.12.2017. Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu

NN br. 126/18.12.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

NN br. 126/18.12.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 127/20.12.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

 

 

giweather wordpress widget

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku ili klikom na postvke kolačića. Klikom na gumb 'Prihvaćam' pristajete na korištenje kolačića.

Postavke kolačića

Decline all Services
Accept all Services