2017

NN br. 1/17 od 2.1.2017.  Pravilnik o porezu na dohodak

NN br. 1/17 od 2.1.2017. Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN br. 4/17 od 13.1.2017. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN br. 4/17 od 13.1.2017. Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

NN br. 5/17 od 18.1.2017. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN br. 5/17 od 18.1.2017. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

NN br. 6/17 od 20.1.2017. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 6/17 od 20.1.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 6/17 od 20.1.2017. Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2016. godine

NN br. 6/17 od 20.1.2017. Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2016. godine

NN br. 8/17 od 27.1.2017. Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski mlinci« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN br. 9/17 od 1.9.2017. Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN br. 10/17 od 3.2.2017. Pravilnik o porezu na dohodak

NN br. 10/17 od 6.2.2017. Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini

NN br. 13/17 od 10.2.2017. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN br. 15/17 od 17.2.2017. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja

NN br. 16/17 od 22.2.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje

NN br. 16/17 od 22.2.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«

NN br. 16/17 od 22.2.2017. Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

NN br. 19/17 od 3.3.2017. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 19/17 od 3.3.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

NN br. 19/17 od 3.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN br. 20/17 od 8.3.2017 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN br. 201/17 od 8.3.2017. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra šumskih sjemenskih objekata

NN br. 21/17 od 10.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

NN br. 24/17 od 17.3.2017. Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

NN br. 24/17 od 17.3.2017. Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 24/17 od 17.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

NN br. 24/17 od 17.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

NN br. 24/17 od 17.3.2017.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN br. 25/17 od 20.3.2017. Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN br. 25/17 od 20.3.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

NN br. 26/17 od 22.3.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN br. 27/17 od 24.3.2017. Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

NN br. 27/17 od 24.3.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 27/17 od 24.3.2017. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN br. 28/17 od 29.3.2017. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

NN br. 28/17 od 29.3.2017. Ispravak Pravilnika o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 33/17 od 7.4.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 37/14.4.2017. Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 40/26.4.2017. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN br. 40/26.4.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 41/27.4.2017. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

NN br. 42/28.4.2017. Izmjene Liste tradicionalnih izraza za vino

NN br. 43/3.5.2017.  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN br 45/10.5.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 46/12.5.2017.  Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 46/12.5.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 46/12.5.2017. Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 47/17.5.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o medu

NN br. 49/24.5.2017. Popis ovlaštenih laboratorija

NN br. 49/24.5.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN br. 49/24.5.2017. Ispravak Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

NN br. 50/26.5.2017. Pravilnik o provedbi Školske sheme

NN br. 51/31.5.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potprore u okviru Mjere III.1. »Pripremna potpora«

NN br. 51/31.5.2017. Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)

NN br. 53/7.6.2017. Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.)

NN br. 57/14.6.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

NN br. 57/14.6.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

NN br. 57/14.6.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN br. 57/14.6.2017. Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika

NN br. 60/23.6.2017.  II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

NN br. 64/5.7.2017. Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima

NN br. 64/5.7.2017. Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine

NN br. 64/5.7.2017. Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

NN br. 64/5.7.2017. Lista zemljopisnih oznaka

NN br. 65/7.7.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 67/12.7.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

NN br. 69/14.7.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 69/14.7.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN br. 69/14.7.2017. Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

NN br. 70/19.7.2017. Zakon o izmjeni Zakona o udrugama

NN br. 72/21.7.2017. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju

NN br. 73/26.7.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 73/26.7.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 73/26.7.2017. Naredba o izmjeni Naredbe o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

NN br. 73/26.7.2017. Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

NN br. 74/28.7.2017. Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 74/28.7.2017. Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinski klipič« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN br. 76/2.8.2017. Rješenje o imenovanju članova i zamjenskog člana Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o poljoprivredi u području tržišnih standarda za voće i povrće, banane te sustava certifikacije u sektoru hmelja

NN br. 77/4.8.2017. Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

NN br. 77/4.8.2017. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 79/11.8.2017. Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze

NN br. 79/11.8.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

NN br. 79/11.8.2017.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja  

NN br. 79/11.8.2017. Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

NN br. 93/15.9.2017. Ispravak Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

NN br.98/4.10.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Školske sheme

NN br. 99/6.10.2017. Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »Poljoprivrednici«

NN br. 101/12.10.2017. Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 101/12.10.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 102/18.10.2017. Zakon o zaštiti životinja

NN br. 112/17.11.2017. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 114/22.11.2017. Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta

NN br. 114/22.11.2017. Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta

NN br. 116/24.11.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN br. 117/29.11.2017. Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

NN br. 117/29.11.2017. Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 117/29.11.2017. Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

NN br. 117/29.11.2017. Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN br. 121/6.12.2017. Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

NN br. 125/15.12.2017. Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu

NN br. 126/18.12.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

NN br. 126/18.12.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 127/20.12.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

 

 

giweather wordpress widget

KONTAKT

Za sve upite stojimo Vam na raspologanju

Ova internet stranica koristi kolačiće. Vaš pristanak potreban nam je za korištenje kolačića, kako bismo našu stranicu održavali i unaprijeđivali posebno za vas.

Postavke privatnosti

Ovdje možete uključiti i isključiti cookie

Decline all Services
Accept all Services