2018

NN br. 1/18 od 3.1.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 1/18 od 3.1.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN br. 6/18 od 17.1.2018. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini

NN br. 6/18 od 17.1.2018. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

NN br. 6/18 od 17.1.2018. Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. godine

NN br. 6/18 od 17.1.2018. Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2017. godine

NN br, 9/26.1.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 10/31.1.2018. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini

NN br. 13/9.2.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi školske sheme

NN br. 15/14.2.2018. Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

NN br. 15/14.2.2018. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

NN br. 15/14.2.2018. Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

NN br. 15/14.2.2018. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima

NN br. 17/21.2.2018. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta 

NN br. 17/21.2.2018. Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 18/23.2.2018. Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini

NN br. 19/28.2.2018. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 20/1.3.2018. Zakon o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 21/2.3.2018. Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 28/23.3.2018. Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

NN br. 29/28.3.2018. Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 29/28.3.2018. Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 29/28.3.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

NN br. 30/30.3.2018. Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

NN br. 31/4.4.2018. Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 35/13.4.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 39/27.4.2018. Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 39/27.4.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 39/27.4.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 39/27.4.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 41/4.5.2018. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

NN br. 41/4.5.2018. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

NN br. 42/9.5.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 45/16.5.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 46/18.5.2018. Zakon o izmjenama Zakona o žigu

NN br. 46/18.5.2018. Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN br. 46/18.5.2018. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

NN br. 46/18.5.2018. Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine

NN br. 46/18.5.2018. Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 46/18.5.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN br.. 47/23.5.2018. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini

NN br. 48/25.5.2018. Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 48/25.5.2018. Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 49/30.5.2018. Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 49/30.5.2018. Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

NN br. 53/8.6.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 53/8.6.2018.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 55/15.6.2018. Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 57/27.6.2018. Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«

NN br. 57/27.6.2018. Odluka o usvajanju Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«

NN br. 60/6.7.2018. Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 61/11.7.2018. Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

NN br. 61/11.7.2018. Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 61/11.7.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine

NN br. 62/13.7.2018. Pravilnik o mesnim proizvodima

NN br. 64/18.7.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 67/25.7.2018. Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

NN br. 68/27.7.2018. Zakon o šumama

NN br. 68/27.7.2018. Pravilnik o provedbi mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 69/31.7.2018. Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 70/1.8.2018. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

NN br. 71/4.8.2018. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

NN br. 72/8.8.2018. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 72/8.8.2018. Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN br. 72/8.8.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti

NN br. 72/8.8.2018. Popis sorti upisanih u sortnu listu Republike Hrvatske

NN br. 72/8.8.2018. Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

NN br. 82/14.9.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

NN br. 83/19.9.2018. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«

NN br. 83/19.9.2018. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije«

NN br. 84/21.9.2018. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

NN br. 84/21.9.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 89/5.10.2018. Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

NN br. 90/10.10.2018. Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 91/12.10.2018. Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

NN br. 92/17.10.2018. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 92/17.10.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 93/19.10.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 94/24.10.2018. Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

NN br. 94/24.10.2018. Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 96/31.10.2018. Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN br. 97/2.11.2018. Pravilnik o uređivanju šuma

NN br. 101/16.11.2018. Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

NN br. 101/16.11.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

NN br. 101/16.11.2018. Dopuna Popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj

NN br. 109/ 5.12.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN br. 111/12.12.2018. Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

NN br. 111/12.12.2018. Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

NN br. 111/12.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti

NN br. 111/12.12.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 111/12.12.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

NN br. 111/12.12.2018. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o zadrugama

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o uzgoju domaćih životinja

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o državnom inspektoratu 

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o hrani

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 115/20.12.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

NN br. 116/21.12.2018. Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu

NN br. 118/27.12.2018. Zakon o poljoprivredi

NN br. 119/28.12.2018. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

giweather wordpress widget

KONTAKT

Za sve upite stojimo Vam na raspologanju

Ova internet stranica koristi kolačiće. Vaš pristanak potreban nam je za korištenje kolačića, kako bismo našu stranicu održavali i unaprijeđivali posebno za vas.

Postavke privatnosti

Ovdje možete uključiti i isključiti cookie

Decline all Services
Accept all Services