2018

NN br. 1/18 od 3.1.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 1/18 od 3.1.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN br. 6/18 od 17.1.2018. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini

NN br. 6/18 od 17.1.2018. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

NN br. 6/18 od 17.1.2018. Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. godine

NN br. 6/18 od 17.1.2018. Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2017. godine

NN br, 9/26.1.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 10/31.1.2018. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini

NN br. 13/9.2.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi školske sheme

NN br. 15/14.2.2018. Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

NN br. 15/14.2.2018. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

NN br. 15/14.2.2018. Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

NN br. 15/14.2.2018. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima

NN br. 17/21.2.2018. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta 

NN br. 17/21.2.2018. Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 18/23.2.2018. Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini

NN br. 19/28.2.2018. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 20/1.3.2018. Zakon o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 21/2.3.2018. Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 28/23.3.2018. Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

NN br. 29/28.3.2018. Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 29/28.3.2018. Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 29/28.3.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

NN br. 30/30.3.2018. Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

NN br. 31/4.4.2018. Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 35/13.4.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 39/27.4.2018. Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 39/27.4.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 39/27.4.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 39/27.4.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN br. 41/4.5.2018. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

NN br. 41/4.5.2018. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

NN br. 42/9.5.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 45/16.5.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 46/18.5.2018. Zakon o izmjenama Zakona o žigu

NN br. 46/18.5.2018. Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN br. 46/18.5.2018. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

NN br. 46/18.5.2018. Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine

NN br. 46/18.5.2018. Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 46/18.5.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN br.. 47/23.5.2018. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini

NN br. 48/25.5.2018. Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 48/25.5.2018. Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 49/30.5.2018. Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 49/30.5.2018. Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

NN br. 53/8.6.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 53/8.6.2018.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 55/15.6.2018. Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 57/27.6.2018. Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«

NN br. 57/27.6.2018. Odluka o usvajanju Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«

NN br. 60/6.7.2018. Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 61/11.7.2018. Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

NN br. 61/11.7.2018. Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 61/11.7.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine

NN br. 62/13.7.2018. Pravilnik o mesnim proizvodima

NN br. 64/18.7.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 67/25.7.2018. Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

NN br. 68/27.7.2018. Zakon o šumama

NN br. 68/27.7.2018. Pravilnik o provedbi mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 69/31.7.2018. Pravilnik o Š kolskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 70/1.8.2018. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

NN br. 71/4.8.2018. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

NN br. 72/8.8.2018. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 72/8.8.2018. Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN br. 72/8.8.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti

NN br. 72/8.8.2018. Popis sorti upisanih u sortnu listu Republike Hrvatske

NN br. 72/8.8.2018. Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

NN br. 82/14.9.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

NN br. 83/19.9.2018. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«

NN br. 83/19.9.2018. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije«

NN br. 84/21.9.2018. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

NN br. 84/21.9.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 89/5.10.2018. Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

NN br. 90/10.10.2018. Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 91/12.10.2018. Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

NN br. 92/17.10.2018. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 92/17.10.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 93/19.10.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Š kolskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 94/24.10.2018. Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

NN br. 94/24.10.2018. Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 96/31.10.2018. Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN br. 97/2.11.2018. Pravilnik o uređivanju šuma

NN br. 101/16.11.2018. Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

NN br. 101/16.11.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

NN br. 101/16.11.2018. Dopuna Popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj

NN br. 109/ 5.12.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN br. 111/12.12.2018. Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

NN br. 111/12.12.2018. Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

NN br. 111/12.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti

NN br. 111/12.12.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 111/12.12.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

NN br. 111/12.12.2018. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o zadrugama

NN br. 114/19.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o uzgoju domaćih životinja

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o državnom inspektoratu 

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o hrani

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu

NN br. 115/20.12.2018. Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 115/20.12.2018. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

NN br. 116/21.12.2018. Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu

NN br. 118/27.12.2018. Zakon o poljoprivredi

NN br. 119/28.12.2018. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

giweather wordpress widget

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku ili klikom na postvke kolačića. Klikom na gumb 'Prihvaćam' pristajete na korištenje kolačića.

Postavke kolačića

Decline all Services
Accept all Services