Zakonodavstvo 2019

NN br. 1/2.1.2019. Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

NN br. 5/16.1.2019. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. »Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja«

NN br. 5/16.1.2019. Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

NN br. 6/18.1.2019. Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini

NN br. 8/23.1.2019. Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN br. 9/25.1.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

NN br. 14/7.2.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

NN br. 14/7.2.2019. Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode

NN br. 16/15.2.2019. Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN br. 16/15.2.2019. Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati

NN br. 16/15.2.2019. Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2018. godine

NN br. 20/27.2.2019. Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika

NN br. 20/27.2.2019. Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

NN br. 21/1.3.2019. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

NN br. 21/1.3.2019. Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN br. 21/1.3.2019. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

NN br. 22/6.3.2019. Pravilnik o agrotehničkim mjerama

NN br. 23/8.3.2019. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta

NN br. 24/11.3.2019. Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

NN br. 26/15.3.2019. Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN br. 26/15.3.2019. Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

NN br. 26/15.3.2019. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

NN br. 28/22.3.2019. Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi

NN br. 28/22.3.2019. Statut Hrvatske poljoprivredne komore

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o vinu

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

NN br. 33/3.4.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

NN br. 33/3.4.2019. Odluka o određivanju kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana

NN br. 35/5.4.2019. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN br. 38/12.4.2019. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod

NN br. 38/12.4.2019. Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

NN br. 38/12.4.2019. Pravilnik o žigu

NN br. 38/12.4.2019. Pravilnik o visini naknada troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

NN br. 41/24.4.2019. Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

NN br. 44/30.4.2019. Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN br. 44/30.4.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

NN br. 45/3.5.2019. Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN br. 47/10.5.2019. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 47/10.5.2019. Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

NN br. 50/17.5.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

NN br. 53/24.5.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

NN br. 54/29.5.2019. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

NN br. 54/29.5.2019. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN br. 54/29.5.2019. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

NN br. 54/29.5.2019. Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski štrukli«/»Zagorski štruklji« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN br. 55/31.5.2019. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede

NN br. 61/21.6.2019. Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

NN br. 62/26.6.2019. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika

NN br. 62/26.6.2019. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

NN br. 62/26.6.2019. Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice

NN br. 63/28.6.2019. Zakon o slatkovodnom ribarstvu

NN br. 63/28.6.2019. Zakon o Popisu poljoprivrede 2020.

NN br. 63/28.6.2019. Zakon o zemljišnim knjigama

NN br. 63/28.6.2019. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 64/3.7.2019. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN br. 65/5.7.2019. Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 67/12.7.2019. Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

NN br. 68/17.7.2019. Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

NN br. 69/19.7.2019. Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 71/26.7.2019. Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu

NN br. 71/26.7.2019. Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

NN br. 75/7.8.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

NN br. 76/9.8.2019. Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

NN br. 78/21.8.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN br. 80/28.8.2019. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

NN br. 80/28.8.2019. Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

NN br. 84/6.9.2019. Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

NN br. 84/6.9.2019. Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja

NN br. 84/6.9.2019. Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 85/11.9.2019. Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida

NN br. 85/11.9.2019. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

NN br. 90/25.9.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

NN br. 91/27.9.2019. Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 91/27.9.2019. Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

NN br. 91/27.9.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

NN br. 96/9.10.2019. Uredba o standardu kakvoće voda

NN br. 96/9.10.2019. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN br. 98/16.10.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama

NN br. 98/16.10.2019. Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 98/16.10.2019. Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 99/18.10.2019. Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN br. 106/6.11.2019. Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN br. 108/8.11.2019. Pravilnik o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.

NN br. 112/20.11.2019. Pravilnik o potpori za privatno skladištenje

NN br. 113/22.11.2019. Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

NN br. 115/27.11.2019. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

NN br. 120/9.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN br. 120/9.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 123/13.12.2019. Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

NN br. 123/13.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 137/2013 i 82/2014)

NN br. 125/20.12.2019. Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN br. 126/24.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN br. 127/ 27.12.2019. Zakon o biljnom zdravstvu

NN br. 127/27.12.2019. Zakon o zaštiti zraka

NN br. 127/27.12.2019. Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode

NN br. 127/27.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

NN br. 127/27.12.2019. Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

 

giweather wordpress widget

KONTAKT

Za sve upite stojimo Vam na raspologanju

Ova internet stranica koristi kolačiće. Vaš pristanak potreban nam je za korištenje kolačića, kako bismo našu stranicu održavali i unaprijeđivali posebno za vas.

Postavke privatnosti

Ovdje možete uključiti i isključiti cookie

Decline all Services
Accept all Services