Zakonodavstvo 2019

NN br. 1/2.1.2019. Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

NN br. 5/16.1.2019. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. »Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja«

NN br. 5/16.1.2019. Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

NN br. 6/18.1.2019. Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini

NN br. 8/23.1.2019. Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN br. 9/25.1.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

NN br. 14/7.2.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

NN br. 14/7.2.2019. Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode

NN br. 16/15.2.2019. Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN br. 16/15.2.2019. Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati

NN br. 16/15.2.2019. Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2018. godine

NN br. 20/27.2.2019. Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika

NN br. 20/27.2.2019. Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

NN br. 21/1.3.2019. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

NN br. 21/1.3.2019. Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN br. 21/1.3.2019. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

NN br. 22/6.3.2019. Pravilnik o agrotehničkim mjerama

NN br. 23/8.3.2019. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta

NN br. 24/11.3.2019. Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

NN br. 26/15.3.2019. Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN br. 26/15.3.2019. Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

NN br. 26/15.3.2019. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

NN br. 28/22.3.2019. Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi

NN br. 28/22.3.2019. Statut Hrvatske poljoprivredne komore

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o vinu

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 32/29.3.2019. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

NN br. 33/3.4.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

NN br. 33/3.4.2019. Odluka o određivanju kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana

NN br. 35/5.4.2019. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN br. 38/12.4.2019. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod

NN br. 38/12.4.2019. Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

NN br. 38/12.4.2019. Pravilnik o žigu

NN br. 38/12.4.2019. Pravilnik o visini naknada troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

NN br. 41/24.4.2019. Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

NN br. 44/30.4.2019. Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN br. 44/30.4.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

NN br. 45/3.5.2019. Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN br. 47/10.5.2019. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 47/10.5.2019. Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

NN br. 50/17.5.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

NN br. 53/24.5.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

NN br. 54/29.5.2019. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

NN br. 54/29.5.2019. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN br. 54/29.5.2019. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

NN br. 54/29.5.2019. Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski štrukli«/»Zagorski štruklji« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN br. 55/31.5.2019. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede

NN br. 61/21.6.2019. Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

NN br. 62/26.6.2019. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika

NN br. 62/26.6.2019. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

NN br. 62/26.6.2019. Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice

NN br. 63/28.6.2019. Zakon o slatkovodnom ribarstvu

NN br. 63/28.6.2019. Zakon o Popisu poljoprivrede 2020.

NN br. 63/28.6.2019. Zakon o zemljišnim knjigama

NN br. 63/28.6.2019. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 64/3.7.2019. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN br. 65/5.7.2019. Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 67/12.7.2019. Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

NN br. 68/17.7.2019. Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

NN br. 69/19.7.2019. Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN br. 71/26.7.2019. Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu

NN br. 71/26.7.2019. Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

NN br. 75/7.8.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

NN br. 76/9.8.2019. Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

NN br. 78/21.8.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN br. 80/28.8.2019. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

NN br. 80/28.8.2019. Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

NN br. 84/6.9.2019. Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

NN br. 84/6.9.2019. Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja

NN br. 84/6.9.2019. Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 85/11.9.2019. Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida

NN br. 85/11.9.2019. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

NN br. 90/25.9.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

NN br. 91/27.9.2019. Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 91/27.9.2019. Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

NN br. 91/27.9.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

NN br. 96/9.10.2019. Uredba o standardu kakvoće voda

NN br. 96/9.10.2019. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN br. 98/16.10.2019. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama

NN br. 98/16.10.2019. Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 98/16.10.2019. Pravilnik o Š kolskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 99/18.10.2019. Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN br. 106/6.11.2019. Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN br. 108/8.11.2019. Pravilnik o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.

NN br. 112/20.11.2019. Pravilnik o potpori za privatno skladištenje

NN br. 113/22.11.2019. Pravilnik o višestrukoj sukladnosti

NN br. 115/27.11.2019. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

NN br. 120/9.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN br. 120/9.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 123/13.12.2019. Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

NN br. 123/13.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 137/2013 i 82/2014)

NN br. 125/20.12.2019. Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN br. 126/24.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN br. 127/ 27.12.2019. Zakon o biljnom zdravstvu

NN br. 127/27.12.2019. Zakon o zaštiti zraka

NN br. 127/27.12.2019. Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode

NN br. 127/27.12.2019. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

NN br. 127/27.12.2019. Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

 

giweather wordpress widget

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku ili klikom na postvke kolačića. Klikom na gumb 'Prihvaćam' pristajete na korištenje kolačića.

Postavke kolačića

Decline all Services
Accept all Services