Zakonodavstvo 2021

NN br. 1/2021 od 4.1.2021. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN br. 1/2021 od 4.1.2021. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 1/2021 od 4.1.2021. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dobit

NN br. 1/2021 od 4.1.2021. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 1/2021 od 4.1.2021. Pravilnik o izmjenama pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

NN br. 2/2021 od 8.1.2021. Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

NN br. 3/2021 od 13.1.2021. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

NN br. 4/2021 od 15.1.2021. Naredba o izmjeni i dopunama naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

NN br. 7/2021 od 27.1.2021. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju

NN br. 7/2021 od 27.1.2021. Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

NN br. 9/2021 od 3.2.2021. Pravilnik o provedbi programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije

NN br. 10/2021 od 5.2.2021. Pravilnik o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

NN br. 13/2021 od 11.2.2021. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (nn.hr)

NN br. 14/2021 od 12.2.2021. Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (nn.hr)

NN 17/2021 od 19.2.2021. Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini (nn.hr)

NN 19/2021 od 24.2.2021. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 (nn.hr)

NN 19/2021 od 24.2.2021. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini (nn.hr)

NN 23/2021 od 5.3.2021. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (nn.hr)

NN 24/2021 od 10.3.2021. Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (nn.hr)

NN 26/2021 od 12.3.2021. Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (nn.hr)

NN 28/2021 od 19.3.2021. Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (nn.hr)

NN 30/2021 od 26.3.2021. Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj peradi s obrascem zahtjeva (nn.hr)

NN 30/2021 od 26.3.2021. Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja s obrascem zahtjeva (nn.hr)

NN 31/2021 od 29.3.2021. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (nn.hr)

NN 36/2021 od  7.4.2021. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (nn.hr)

NN 37/2021 od 9.4.2021. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (nn.hr)

NN 43/2021 od 23.04.2021. Odluka o popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja (nn.hr)

NN 45/2021 od 28.04.2021. Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda „Varaždinsko bučino ulje” zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (nn.hr)

NN 45/2021 od 28.04.2021. Ispravak Odluke o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja (nn.hr)

NN 52/2021. od 14.05.2021. Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (nn.hr)

NN 52/2021. od 14.05.2021. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja (nn.hr)

NN 52/2021. od 14.05.2021. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (nn.hr)

NN 52/2021. od 14.05.2021. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (nn.hr)

NN 53/2021, od 19.5.2021. Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine (nn.hr)

NN 57/2021, od 26.5.2021. Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (nn.hr)

NN 64/2021, od 9.6.2021. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (nn.hr)

NN 67/2021, od 18.6.2021. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (nn.hr)

NN 72/2021, od 29.6.2021. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (nn.hr)

NN 73/2021, od 30.6.2021. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (nn.hr)

NN 73/2021, od 30.6.2021. III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (nn.hr)

NN 75/2021, od 2.7.2021. Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (nn.hr)

NN 76/2021, od 5.7.2021. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (nn.hr)

 

giweather wordpress widget

KONTAKT

Za sve upite stojimo Vam na raspologanju

Ova internet stranica koristi kolačiće. Vaš pristanak potreban nam je za korištenje kolačića, kako bismo našu stranicu održavali i unaprijeđivali posebno za vas.

Postavke privatnosti

Ovdje možete uključiti i isključiti cookie

Decline all Services
Accept all Services