Archive for siječanj, 2022

Natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata Zeleni pojas 2022.

Posted on: 27 siječnja, 2022 by zup-savez No Comments

INA d.d. je objavila natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata

Korisnici sredstava
Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područja aktivnosti projekata
– Klimatske promjene – Projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kao posebni potprogram ovogodišnjeg natječaja a to su sve one aktivnosti koje imaju za cilj smanjivanje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama.
– Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
– Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
– Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
– Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
– Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
– Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad)
– Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
– Izložbe o zaštiti okoliša
– Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Uvjeti za priznanje podrške
Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna. Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 01.04. – 01.05.2022. godine. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30.11.2022.

Postupak prijave i potrebna dokumentacija
Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca od 14.02.2022. – 14.03.2022. do 23:59 sati, koji se nalazi OVDJE

Selekcija projekata
Za procjenu zahtjeva formirat će se stručno Povjerenstvo za provođenje Natječaja u koje će biti imenovane stručne osobe iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ininog Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (dalje u tekstu: Povjerenstvo). U rad Povjerenstva mogu se pridružiti i Inini partneri (sponzorirane i donirane institucije, odnosno pojedinci).

Odluku o odabiru projekata kojima će se dodijeliti sredstva donosi Povjerenstvo na temelju kriterija definiranih ovim Natječajem. Uz projekte odabrane odlukom Povjerenstva, jedan od projekata bit će odabran temeljem glasova Facebook fanova službene INA Facebook stranice na način da će INA na svojoj službenoj Facebook stranici objaviti projekte koji su prošli procjenu i dobili pozitivne recenzije Povjerenstva u smislu da u dovoljnoj mjeri udovoljavaju kriterijima definiranim ovim Natječajem.

Ukupni fond od 250.000,00 kn dodijelit će se odabranim projektima na način da pojedinačni iznosi koje dodjeljuje INA tvore maksimalno do 80% sredstava ukupno potrebnih za ostvarenje projekta a pritom maksimalni iznos može biti do 30.000 kn.

Odluku o dodjeli sredstava donijet će Povjerenstvo u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda (do 15.04.2022.) o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke (do 01.05.2022.). Organizacije čiji projekti nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem (e-mail poruka na kontakt adresu iz online obrasca).

Detalje pogledajte na: ZELENI POJAS

Središnji savez uzgajivača svinja Hrvatske “doselio” u Varaždinsku županiju

Posted on: 18 siječnja, 2022 by zup-savez No Comments

Naša adresa (Trakošćanska 24, Varaždin) bogatija je za još jednog stanara, a ovoga puta je to Središnji savez uzgajivača svinja Hrvatske koji okuplja svinjogojce iz osam županija: Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Vinkovačko-srijemske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke i Koprivničko-križevačke.

Na izbornoj skupštini Saveza, koja je 20. studenog 2021. godine održana u Novoj Gradišci, za predsjednika je izabran Dalibor Vrček, vlasnik obrta Vrček iz Varaždinske županije, čija moderna svinjogojska farma posluje po principu samoodrživosti. Na potpredsjedničke funkcije izabrani su: gđa Marijana Bilović, predsjednica Svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije, g. Dobromir Čović, predsjednik Udruge svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije te g. Damir Jagić, predsjednik Udruge uzgajivača svinja Varaždinske županije.

Za više informacija o radu Središnjeg saveza uzgajivača svinja Hrvatske pozivamo Vas da posjetite njihovu web stranicu: SUS

Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu na eSavjetovanju

Posted on: 16 siječnja, 2022 by zup-savez No Comments

Program se odnosi na državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje, domaće i udomaćene sorte poljoprivrednog bilja). Programom se utvrđuju mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2022. godini.

Savjetovanje je otvoreno do 28. siječnja 2022. godine, a možete mu pristupiti na sljedećoj poveznici – ESAVJETOVANJE – IZNIMNO OSJETLJIVI SEKTORI

Objavljen Natječaj LAG-a Prizag za ulaganje u mala poljoprivredna gospodarstva

Posted on: 12 siječnja, 2022 by zup-savez No Comments

Iznos potpore: 113.278,50 HRK

Na natječaj se mogu prijaviti:
– SOPG, OPG, obrti, trgovačka društva i zadruge ekonomske vrijednosti od 2.000 – 7.999 EUR
– koji imaju sjedište te provode ulaganje na području LAG-a Prizag (Grad Novi Marof i općine: Visoko, Ljubeščica, Breznički Hum, Breznica, Gornja Rijeka, Sv. Petar Orehovec, Kalnik, Budinščina, Konjščina i Hrašćina)

Prihvatljivi troškovi:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Detaljnije informacije pogledajte na: LAG PRIZAG

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2022. godini

Posted on: 11 siječnja, 2022 by zup-savez No Comments

Objavljen je natječaj Varaždinske županije za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini. Na javni natječaj se između ostaloga mogu javiti i udruge koje djeluju u cilju promicanja poljoprivrede i šumarstva te iste mogu ostvariti potporu u iznosu od 2.000 do 100.000 HRK. Rok za prijavu je 11. veljače 2022. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti na: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

VINCEKOVO – međunarodna izložba mladih vina Ludbreg 2022.

Posted on: 8 siječnja, 2022 by zup-savez No Comments

Pozivamo sve vinogradare da kvalitetu svojih mladih vina predstave na predstojećoj 29. Međunarodnoj izložbi mladih vina, koja će se 28. siječnja 2022. godine održavati u hotelu ‚Crnković” u Ludbregu.

Prikupljanje uzoraka mladih vina će se održati u hotelu „Crnković‚, Ludbreg, u sljedećim terminima:
– 08. siječnja (subota) od 12-20 sati i
– 09. siječnja (nedjelja) od 10 – 20 sati

Izložba se održava u organizaciji Udruga vinogradara “Trsek” Ludbreg

Dodatne informacije požete pogledati na: UDRUGA TRSEK

 

Na e-Savjetovanju su objavljena dva nacrta natječaja za provedbu TOP-a 4.1.1. – za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice te za ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Posted on: 2 siječnja, 2022 by zup-savez No Comments

Dana 30. prosinca 2021. godine za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljeni su nacrti natječaja za provedbu dva tipa operacija:

Nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru ratarstva i stočarstva.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 150.000.000,00 HRK od čega:

90.000.000,00 HRK za male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 15.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva‚ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava‚ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva.

Prihvatljivi korisnici su:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK.

Pozivamo vas na sudjelovanje u e-Savjetovanju putem poveznica:

e-Savjetovanje za TOP 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

e-Savjetovanje za TOP 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava‚ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

IZVOR: APPRRR

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Posted on: 2 siječnja, 2022 by zup-savez No Comments

Datum početka podnošenja prijava: 01.02.2022.

Datum završetka podnošenja prijava: 30.03.2022.

Prihvatljivi korisnici:

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili
proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina

isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Iznos potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 500.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR

Detaljnije informacije pogledajte na: RURALNI RAZVOJ

giweather wordpress widget

KORISNI LINKOVI

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku ili klikom na postvke kolačića. Klikom na gumb 'Prihvaćam' pristajete na korištenje kolačića.

Postavke kolačića

Decline all Services
Accept all Services